User Tools

Site Tools


17163-tolmerus-diagonalis-la-gi

Tolmerus diagonalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. diagonalis
Danh pháp hai phần
Tolmerus diagonalis
Pandellé, 1905

Tolmerus diagonalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus diagonalis được Pandellé miêu tả năm 1905.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus diagonalis tại Wikispecies
17163-tolmerus-diagonalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)