User Tools

Site Tools


17162-tolmerus-corsicus-la-gi

Tolmerus corsicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. corsicus
Danh pháp hai phần
Tolmerus corsicus
Schiner, 1867

Tolmerus corsicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus corsicus được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus corsicus tại Wikispecies
17162-tolmerus-corsicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)