User Tools

Site Tools


17161-tolmerus-cingulatus-la-gi

Tolmerus cingulatus
Asilidae Tolmerus cingulatus fg01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. cingulatus
Danh pháp hai phần
Tolmerus cingulatus
Fabricius, 1781

Tolmerus cingulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus cingulatus được Fabricius miêu tả năm 1781.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Tolmerus cingulatus tại Wikimedia Commons
17161-tolmerus-cingulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)