User Tools

Site Tools


17160-tolmerus-calvoides-la-gi

Tolmerus calvoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. calvoides
Danh pháp hai phần
Tolmerus calvoides
Lehr, 1981

Tolmerus calvoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus calvoides được Lehr miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus calvoides tại Wikispecies
17160-tolmerus-calvoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)