User Tools

Site Tools


17159-tolmerus-atricapillus-la-gi

Tolmerus atricapillus
Tolmerus atricapillus.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. atricapillus
Danh pháp hai phần
Tolmerus atricapillus
(Fallén, 1814)

Tolmerus atricapillus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus atricapillus được Fallén miêu tả năm 1814.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Tolmerus atricapillus tại Wikimedia Commons
17159-tolmerus-atricapillus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)