User Tools

Site Tools


17158-tolmerus-antennatus-la-gi

Tolmerus antennatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. antennatus
Danh pháp hai phần
Tolmerus antennatus
Becker, 1908

Tolmerus antennatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus antennatus được Becker miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus antennatus tại Wikispecies
17158-tolmerus-antennatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)