User Tools

Site Tools


17157-tolmerus-angustifrons-la-gi

Tolmerus angustifrons
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. angustifrons
Danh pháp hai phần
Tolmerus angustifrons
Loew, 1849

Tolmerus angustifrons là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus angustifrons được Loew miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus angustifrons tại Wikispecies
17157-tolmerus-angustifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)