User Tools

Site Tools


17119-tipulogaster-glabrata-la-gi

Tipulogaster glabrata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tipulogaster
Loài (species) T. glabrata
Danh pháp hai phần
Tipulogaster glabrata
(Wiedemann, 1828)

Tipulogaster glabrata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tipulogaster glabrata được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tipulogaster glabrata tại Wikispecies
17119-tipulogaster-glabrata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)