User Tools

Site Tools


17098-tillobroma-punctipennis-la-gi

Tillobroma punctipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tillobroma
Loài (species) T. punctipennis
Danh pháp hai phần
Tillobroma punctipennis
Philippi, 1865

Tillobroma punctipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tillobroma punctipennis được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tillobroma punctipennis tại Wikispecies
17098-tillobroma-punctipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)