User Tools

Site Tools


17048-thu-n-th-nh-nh-h-ng-la-gi

Thuận Thành có thể là:

  • huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
  • trấn Thuận Thành, trong lịch sử Chăm Pa, vùng đất tự trị cuối cùng của người Chăm, trước khi bị vua Minh Mạng chuyển thành tỉnh Bình Thuận của Việt Nam năm 1832.
  • quận Thuận Thành thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
  • Xã Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam.
  • Xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam.
  • Phường Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên-Huế, Việt Nam.
17048-thu-n-th-nh-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)