User Tools

Site Tools


17039-thorius-la-gi

Thorius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Thorius
Cope, 1869
Các loài

See table.

Thorius là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 23 loài và 96% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
17039-thorius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)