User Tools

Site Tools


17029-theurgus-zimini-la-gi

Theurgus zimini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Theurgus
Loài (species) T. zimini
Danh pháp hai phần
Theurgus zimini
Richter, 1966

Theurgus zimini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Theurgus zimini được Richter miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Theurgus zimini tại Wikispecies
17029-theurgus-zimini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)