User Tools

Site Tools


17027-theromyia-murina-la-gi

Theromyia murina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Theromyia
Loài (species) T. murina
Danh pháp hai phần
Theromyia murina
Philippi, 1865

Theromyia murina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Theromyia murina được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Theromyia murina tại Wikispecies
17027-theromyia-murina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)