User Tools

Site Tools


17020-thereutria-amaraca-la-gi

Thereutria amaraca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Thereutria
Loài (species) T. amaraca
Danh pháp hai phần
Thereutria amaraca
Walker, 1849

Thereutria amaraca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Thereutria amaraca được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Thereutria amaraca tại Wikispecies
17020-thereutria-amaraca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)