User Tools

Site Tools


17009-the-lord-of-the-rings-lo-t-phim-la-gi

The Lord of the Rings là bộ phim phiêu lưu 3 tập, đạo diễn bởi Peter Jackson. Phim dựa trên bộ sách cùng tên của tác giả J. R. R. Tolkien. Phim có 3 tập gọi là The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) và The Return of the King (2003).

Phim được phát hành bởi New Line Cinema. Phim có tài khoản là 285 triệu đô la. Phim thực hiện trong vòng 8 năm; và 3 phim cùng được quay 1 lúc, ở Tân Tây Lan. Một năm sau khi được chiếu, thì DVD được phát hành. Tuy là phim dựng theo sách, phim có bỏ đi nhiều đoạn trong sách, và thêm vào tình tiết và thay đổi so với sách.

17009-the-lord-of-the-rings-lo-t-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)