User Tools

Site Tools


16995-th-nh-ng-h-c-la-gi

Thổ nhưỡng học là ngành khoa học nghiên cứu về đất trong môi trường tự nhiên của chúng.[1] Đây là một trong hai nhánh chính của khoa học đất, nhánh còn lại là sinh học thổ nhưỡng[2]. Thổ nhưỡng học nghiên cứu về quá trình hình thành đất, hình dạng đất/kết cấu đất và phân loại đất, trong khi ngành sinh học thổ nhưỡng nghiên cứu về cách mà đất ảnh hưởng đến thực vật, nấm và các dạng sinh vật sống khác.

Đất không chỉ hỗ trợ cho sự sống của thực vật mà còn là một đới (thổ quyển) có nhiều mối tương tác giữa khí hậu (nước, không khí, nhiệt độ), sinh vật sống trong đất (vi sinh vật, thực vật, động vật) và các chất thải của nó, vật liệu khoáng của các đá ban đầu và đá hình thành sau đó, và vị trí của chúng trong cảnh quan. Trong quá trình hình thành và phát sinh, phẫu diện đất phát triển chậm theo chiều sâu và phát triển thành các lớp đặc trưng, là các 'tầng', cho tới khi đạt đến trạng thái cân bằng ổn định.

Các nhà thổ nhưỡng học hiện cũng quan tâm đến các ứng dụng thực tiễn từ những hiểu biết đầy đủ về quá trình hình thành đất (sự phát triển và các chức năng của đất), như phân tích lịch sử môi trường và dự báo các chuỗi thay đổi về sử dụng đất, trong khi các nhà nông học hiểu rằng đất trồng là một môi trường tương đối phức tạp, thường được tạo ra trong khoảng thời gian hàng ngàn năm. Họ hiểu rằng sự cân bằng hiện tại là mong manh và chỉ khi hiểu kỹ về lịch sử phát triển của nó thì mới có thể đảm bảo cho việc sử dụng đất một cách bền vững.

  • Tính phức tạp trong hình thành đất là phổ biến hơn so với tính đơn giản.
  • Các loại đất nằm nơi tiếp giáp giữa khí quyển của Trái Đất, sinh quyển, thủy quyển và thạch quyển. Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo về đất cần có những kiến thức về khí tượng học, khí hậu học, sinh thái học, sinh học, thủy văn học, địa mạo học, địa chất học và một số khoa học về trái đất và khoa học tự nhiên khác.
  • Đất hiện tại mang những dấu vết của quá trình hình thành đất từng hoạt động mạnh trong quá khứ, mặc dù trong một số trường hợp các dấu vết này khó có thể quan sát hoặc định lượng. Do đó, kiến thức về cổ sinh thái học, cổ địa lý học, địa chất băng hà học và cổ khí hậu học là yếu tố quan trọng để nhận biết và thấu hiểu quá trình hình thánh đất và tạo thành cơ sở để dự đoán sự thay đổi của đất trong tương lai.[3][4]

Các nhà thổ nhưỡng học nổi tiếng[sửa | sửa mã nguồn]

16995-th-nh-ng-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)