User Tools

Site Tools


16940-terra-rica-la-gi

Terra Rica là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 700,587 km², dân số năm 2007 là 14955 người, mật độ 19,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16940-terra-rica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)