User Tools

Site Tools


16936-terra-boa-la-gi

Terra Boa là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 320,905 km², dân số năm 2007 là 15041 người, mật độ 45,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16936-terra-boa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)