User Tools

Site Tools


16917-teratopomyia-cyanea-la-gi

Teratopomyia cyanea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Teratopomyia
Loài (species) T. cyanea
Danh pháp hai phần
Teratopomyia cyanea
Fabricius, 1781

Teratopomyia cyanea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Teratopomyia cyanea được Fabricius miêu tả năm 1781.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Teratopomyia cyanea tại Wikispecies
16917-teratopomyia-cyanea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)