User Tools

Site Tools


16881-tel-maco-borba-la-gi

Telêmaco Borba là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1225,676 km², dân số năm 2007 là 70584 người, mật độ 52,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16881-tel-maco-borba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)