User Tools

Site Tools


16877-teixeiras-la-gi

Teixeiras là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 166,519 km², dân số năm 2007 là 11665 người, mật độ 71,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16877-teixeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)