User Tools

Site Tools


16875-teixeira-soares-la-gi

Teixeira Soares là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 902,793 km², dân số năm 2007 là 10337 người, mật độ 9,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16875-teixeira-soares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)