User Tools

Site Tools


16841-taurhynchus-xanthopterus-la-gi

Taurhynchus xanthopterus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Taurhynchus
Loài (species) T. xanthopterus
Danh pháp hai phần
Taurhynchus xanthopterus
Wiedemann, 1828

Taurhynchus xanthopterus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Taurhynchus xanthopterus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Taurhynchus xanthopterus tại Wikispecies
16841-taurhynchus-xanthopterus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)