User Tools

Site Tools


16840-taurhynchus-leonides-la-gi

Taurhynchus leonides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Taurhynchus
Loài (species) T. leonides
Danh pháp hai phần
Taurhynchus leonides
Walker, 1851

Taurhynchus leonides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Taurhynchus leonides được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Taurhynchus leonides tại Wikispecies
16840-taurhynchus-leonides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)