User Tools

Site Tools


16838-taurhynchus-antidomus-la-gi

Taurhynchus antidomus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Taurhynchus
Loài (species) T. antidomus
Danh pháp hai phần
Taurhynchus antidomus
Walker, 1849

Taurhynchus antidomus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Taurhynchus antidomus được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Taurhynchus antidomus tại Wikispecies
16838-taurhynchus-antidomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)