User Tools

Site Tools


16814-tashtagolsky-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

16814-tashtagolsky-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Huyện Tashtagolsky</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">?​ райо́н</​span>​) là một huyện hành chính<​sup id="​cite_ref-AstrakhanO_adm_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ tự quản<​sup id="​cite_ref-AstrakhanO_mun_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (raion), của Tỉnh Kemerovo, Nga. Huyện có diện tích 11024 km², dân số thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2000 là 35400 người. Trung tâm của huyện đóng ở Tashtagol.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-AstrakhanO_adm-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Law #​67/​2006-OZ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-AstrakhanO_mun-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Law #​43/​2004-OZ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PopCensus-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Федеральная служба государственной статистики</​span>​ (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Численность населения России,​ субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов,​ районов,​ городских поселений,​ сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек</​span>​[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (<​i>​Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên</​i>​)”. <​i><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Всероссийская перепись населения 2002 года</​span>​ (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002)</​i>​ (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATashtagolsky+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.atitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%26nbsp%3B%E2%80%93+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+3+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28D%C3%A2n+s%E1%BB%91+Nga%2C+c%C3%A1c+ch%E1%BB%A7+th%E1%BB%83+Li%C3%AAn+bang+Nga+trong+th%C3%A0nh+ph%E1%BA%A7n+c%C3%A1c+v%C3%B9ng+li%C3%AAn+bang%2C+c%C3%A1c+huy%E1%BB%87n%2C+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B%2C+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+n%C3%B4ng+th%C3%B4n%E2%80%94c%C3%A1c+trung+t%C3%A2m+huy%E1%BB%87n+v%C3%A0+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+n%C3%B4ng+th%C3%B4n+v%E1%BB%9Bi+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+t%E1%BB%AB+3+ngh%C3%ACn+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+tr%E1%BB%9F+l%C3%AAn%29&​amp;​rft.au=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.aulast=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2002%26nbsp%3B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+Nga+n%C4%83m+2002%29&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.perepis2002.ru%2Fct%2Fdoc%2F1_TOM_01_04.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RuTime-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени»,​ в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"​». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован:​ "​Российская газета",​ №120, 6 июня 2011 г.</​span>​ (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #​107-FZ of 2011-06-31 <​i>​Về việc tính toán thời gian</​i>,​ as amended by the Luật Liên bang #​271-FZ of 2016-07-03 <​i>​Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian"</​i>​. Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Raions of the Russian Federation”. Statoids. Ngày 4 tháng 3 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 5 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATashtagolsky+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Raions+of+the+Russian+Federation&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyru.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Kemerovo
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181014203708
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.384 seconds
 +Real time usage: 0.509 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1304/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51059/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3441/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9767/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.242/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.13 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 467.061 ​     1 -total
 + ​75.57% ​ 352.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Russian_district
 + ​71.30% ​ 333.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​39.99% ​ 186.761 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​17.03% ​  ​79.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.62% ​  ​58.935 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ru-pop-ref
 + ​11.04% ​  ​51.561 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.93%   ​46.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  7.85%   ​36.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.08%   ​33.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1364759-0!canonical and timestamp 20181014203708 and revision id 40801661
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
16814-tashtagolsky-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)