User Tools

Site Tools


16784-taracticus-geniculatus-la-gi

Taracticus geniculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Taracticus
Loài (species) T. geniculatus
Danh pháp hai phần
Taracticus geniculatus
(Bigot, 1878)

Taracticus geniculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Taracticus geniculatus được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Taracticus geniculatus tại Wikispecies
16784-taracticus-geniculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)