User Tools

Site Tools


16758-tangar-da-serra-la-gi

Tangará da Serra là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 11565,976 km², dân số năm 2007 là 76655 người, mật độ 6,63 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16758-tangar-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)