User Tools

Site Tools


16730-talk-that-talk-b-i-h-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

16730-talk-that-talk-b-i-h-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​F0E68C;">"​Talk That Talk"</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​da/​Talk_That_Talk_%28feat._Jay-Z%29_-_Single.jpg/​220px-Talk_That_Talk_%28feat._Jay-Z%29_-_Single.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​da/​Talk_That_Talk_%28feat._Jay-Z%29_-_Single.jpg/​330px-Talk_That_Talk_%28feat._Jay-Z%29_-_Single.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​d/​da/​Talk_That_Talk_%28feat._Jay-Z%29_-_Single.jpg 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​400"/></​td></​tr><​tr class="​description"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​F0E68C">​Đĩa đơn của Rihanna hợp tác với Jay-Z<​br/>​từ album <​i>​Talk That Talk</​i></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Phát hành</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +17 tháng 1 năm 2012</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Định dạng</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +Đĩa đơn CD, tải kĩ thuật số</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Thu âm</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +2011<​br/>​New York City, New York<​br/><​small>​(Roc the Mic and Jungle City Studios)</​small><​br/>​Los Angeles, California<​br/><​small>​(Westlake Recording Studios)</​small><​br/>​London,​ Anh<​br/><​small>​(The Hide Out Studios)</​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Thể loại</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +Hip hop, R&​amp;​B</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Thời lượng</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +<span class="​duration"><​span class="​min">​3</​span>:<​span class="​s">​29</​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Hãng đĩa</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +Def Jam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Sáng tác</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +Ester Dean, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Shawn Carter, Anthony Best, Sean Combs, Chucky Thompson, The Notorious B.I.G.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​13%;">​Sản xuất</​th><​td style="​width:​33%;">​
 +Stargate</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​F0E68C">​Thứ tự đĩa đơn của Rihanna</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​width:​33%;">​
  
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​width:​33%;">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 2px; background: khaki;">​Thứ tự đĩa đơn của Jay-Z</​th>​
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;">​
 +    </td>
 +</​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>"<​b>​Talk That Talk</​b>"​ là một ca khúc của nữ ca sĩ thu âm người Barbados Rihanna trích từ album phòng thu cùng tên. Ca khúc có sự góp giọng của nam ca sĩ nhạc rap Jay-Z. Đây là lần thứ ba Rihanna hợp tác với Jay-Z, hai lần trước đó là trong ca khúc "​Umbrella"​ (2007) và "Run This Town" (2009). "Talk That Talk" được viết bởi Ester Dean, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Shawn Carter, Anthony Best, Sean Combs, Chucky Thompson, Christopher Wallace, và được sản xuất bởi Eriksen và Hermansen dưới cái tên chung Stargate. Def Jam đã gửi ca khúc này tới đài phát thanh đô thị ở Mỹ vào 17 tháng 1 năm 2012 như là đĩa đơn thứ ba của <​i>​Talk That Talk</​i>​. Tại Pháp, ca khúc đã được phát hành dưới định dạng đĩa CD vào ngày 26 tháng 3 năm 2012.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​Cuối tháng 12 năm 2012, Rihanna hỏi những người hâm mộ của cô trên Twitter rằng ca khúc nào nên được chọn làm đĩa đơn thứ ba của <​i>​Talk That Talk</​i>​. Và vào 10 tháng 1 năm 2012, Rihanna đã thông báo rằng "Talk That Talk" sẽ là đĩa đơn tiếp theo của album, với lời nhắn: "#​TALKthatTALK love u guys! Been missin u," (Tạm dịch: <​i>#​TALKthatTALK yêu tất cả mọi người! Nhớ mọi người nhiều lắm</​i>​).<​sup id="​cite_ref-single_announced_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Cùng với lời nhắn đó, Rihanna cũng ra mắt bìa của đĩa đơn này.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Cristin Mahner từ Pop Crush đã nới về bìa đĩa rằng: "Cô ấy giống như một ả sinh viên xấu xa mà mẹ bạn sẽ không bao giờ muốn bạn giao lưu với, thế nhưng bạn lại cực kì muốn làm điều đó"​.<​sup id="​cite_ref-pop_crush_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Def Jam đã gửi ca khúc này tới đài phát thanh đô thị ở Mỹ vào 17 tháng 1 năm 2012. Nó cũng đã được phát hành dưới định dạng đĩa CD tại Pháp vào ngày 26 tháng 3 năm 2012. Đĩa CD bao gồm bản album của ca khúc và bản phối khí Chuckie Extended Remix của "We Found Love"​.<​sup id="​cite_ref-cd_single_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​ol><​li>"​Talk That Talk" (hợp tác với Jay-Z)</​li>​
 +<​li>"​We Found Love" (Chuckie Extended Remix)</​li></​ol>​
 +
 +
 +<​p>​Phần thực hiện lấy từ ghi chú trong sách ảnh của <​i>​Talk That Talk</​i>​.<​sup id="​cite_ref-Booklet_32-0"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p>​
 +<div>
 +<table class="​multicol"​ role="​presentation"​ style="​border-collapse:​ collapse; padding: 0; border: 0; background:​transparent;​ width:​100%;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​50%;​ text-align:​left;​ vertical-align:​top;">​
 +<​ul><​li>​Hát chính — Rihanna &amp; Jay-Z</​li>​
 +<​li>​Viết lời và soạn nhạc — Ester Dean, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Shawn Carter, Anthony Best, Sean Combs, Chucky Thompson, Christopher Wallace</​li>​
 +<​li>​Sản xuất — Stargate</​li></​ul>​
 +</td>
 +<td style="​width:​50%;​ text-align:​left;​ vertical-align:​top;">​
 +<​ul><​li>​Thu âm tại Roc the Mic Studios and Jungle City Studios ở New York City, Westlake Recording Studios tại Los Angeles và The Hide Out Studios tại London</​li>​
 +<​li>​Thu âm và phối nhạc — Mikkel S. Eriksen avà Miles Walker</​li>​
 +<​li>​Chỉnh giọng và thu âm — Kuk Harrell và Marcos Tovar</​li>​
 +<​li>​Nhạc nền — Mikkel S. Eriksen và Tor Erik Hermansen</​li></​ul>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010173301
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.463 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3052/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 75143/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4940/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 27111/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.114/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.04 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 346.407 ​     1 -total
 + ​42.13% ​ 145.935 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.86% ​  ​96.493 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Singlechart
 + ​27.77% ​  ​96.183 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.07% ​  ​52.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n
 + ​14.03% ​  ​48.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.67%   ​30.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n_c&#​7911;​a_Rihanna
 +  7.25%   ​25.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  2.82%    9.770      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_album-notes
 +  2.53%    8.752      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Duration
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1387688-0!canonical and timestamp 20181010173300 and revision id 26388499
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
16730-talk-that-talk-b-i-h-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)