User Tools

Site Tools


16722-taiobeiras-la-gi

Taiobeiras là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1194,23 km², dân số năm 2007 là 29732 người, mật độ 25,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16722-taiobeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)